Hoera Horeca: Tsjoolder

TSJOOLDER       (Wild Rover-trad)  -  Vertaling door Kobe Sercu

 

‘k he oltied getsjoold, van gunter naar hier

Mijn geld weg gegeven aan whiskey en bier

Maar nu kjere’k were met ’t geld da’k nog heb

En dat tsjooln, vint  dat doe’k van mijn leven nie meer

 

Jamaar neen , nink, nooit meer

Nooit meer danke merci

Nink dat tsooln ‘t ga  gedaan zijn

Da’s niet meer voor mie

 

Ik ging ‘up café, k’was meer dronke dan zat

Ik zei an de bazinne ‘Mijn beuze is plat’

De poef was gin optie, ze zei, nie met mie

’t gaat ier ol naar de kloten, met schooiers lik gie

Refr.

 

Maar ton  vond ik toch nog een briefke van duust

De bazinne had juste’ den toog afgekuust

Ze zei ‘k he nog whiskey, of he’ j liever bier

Vergeet wat da’k zei, kom bluf gie maar hier


Refr.

 

‘K ga naar huis, naar mijn ouders, ‘k ga  bekenn’n wat da’k deed

‘k ga vertell’n da’k ik mis was, en dat het mie speet

en ol is’t soms wel geestig, ’t doe voor hunder soms zeer

En dat tsjolen dat doe’k van mien leven nie meer

Refr. X2