Hoera Horeca: Wie Wit

WIE WIT   (Perhaps Perhaps Perhaps - Doris Day) - Vertaling Mathias Sercu

 

Gie wilt mie niks beloov’n, moar hoe

Ku’k ik ton vwoarsdoen mè joe

Gie zeg mie oltyd:

Wie wit, wie wit, wie wit

 

‘k è ’t ol duust kjèrs gezeid moa ’t is lyk

Da’j nie wilt ort’n noar ik

Ge zegt gie oltyd:

Wie wit, wie wit, wie wit

 

O’j gie d’r gin gedacht van makt

Oe wildje ton da’me vwoarsdoen

Vo myn is ’t nu moar olf zyn gat

Moa ‘k zoe’t wiln hièlehans doen

 

Dus o’j mie geir’n ziet, schat

Zeg ja, of liever niet, schat

Moa zeg niet oltyd

Wie wit, wie wit, wie wit