Hoera Horeca: Foto

Foto  - Benjamin Sercu

Ik zag ne foto van joen voader als kind

en ne foto van joen moeder als ze jonk was (x2)

En gie gelykt doar an, mo vint

En 'k moete zeggen da'k doavan verschoten was 

Joen haar is blond, lyk van joen voader als kind

en g' hèt dezelfde lachepitjes in joen koaken  (x2) 

ge wit hoe schoane da'k da vind

die lachepitjes, ja da kan mie echt wel roaken

Joen moeder was een sexy model 

en g' hèt dezelfde skoane benen, dezelfde taille  (x2)

en dienen devang apreciére 'k ik wel 

en die derrière verdient ook wel een medaille

A' ik vandoage joen ouders bezie

awel ton kanne'k ik da biekan niet geloven  (x2)

dat woaren zukke snelle mensen lyk gie

en moar doar bluft er nu in 't hele niets van over

't is niet da'k ik joe niet geiren zie

moar ja ik peize af en toe ne keer up loater  (x2)

en zulk een oed en lelijk wuf da wille'k nie

salut bedankt merci ik word nog liever poater