Hoera Horeca: Blie

Blie  -  Kobe Sercu

Der zijn er die niet kunn’n verdragen dat ie bloot is

Der zijn er die hem voor geen geld nie meer will’n zien

Der zijn er die d’er van verschiet’n dat ie zo groot is

Maar zegt nu zelve: ie hangt nog niet tot op mijn knie’n

Ik geve toe, van mij staat er een beetje haar op

Maar voor een échte vent,  vind ik, mag dat toch zijn

En over haar zal ik u zeggen: k’heb’t liever daar op

Dan op mijn rugge, of mijn voeten, of mijn knie’n

En dat formaat dat he’k  gekregen van mijn vader, en zo te zien kan d’er nog altijd entwat bie

De wereld zit nog vol van schone ding’n voor later, Ik en mijn vader zijn met onz’n buik zo blie

Ik en mijn vader zijn met onz’n buik zo blie

Ik geve toe, ik heb er ook moeten aan wennen, ie is de laatste jaren toch serieus gegroeid

En ook mijn vrouw heeft mie alzo niet leren kennen, hoe dat dat komt,

dat heeft heur altijd al geboeid

Ze peist dat dat komt van al die calorieën in de pureepatatjes en de rode wijn

Of van die taarte da’k gesneden heb in drieën terwijl da’t eigenlijk voor zessen moeste zijn…

Maar dat formaat….

En kijk mijn vrouwe zegt: “dienen broek is veel te kleine!

Ik ga niet altijd voorts dat knoopke kunn’n vernaai’n!”

Maar ik ben toch vele meer dan dienen buik allene,

En voor de meiskes moet’k mijn gat niet meer afdraai’n 

Ik geve toe: het ware beter da’k vermager, een goei conditie is de norm voor iedereen

Maar ook al ben ik met dienen buik een beetje trager ,

’t zal niet gemakkelijk zijn voor van dienen buik te sche’en

Want dat formaat …